Toimintamme

Seminaarit

Järjestämme digimyynnin, -markkinoinnin ja verkkokaupan seminaareja ja työpajoja. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki kansainvälistymisestä ja digitaalista työkaluista kiinnostuneet uusmaalaiset yritykset ja henkilöt, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan. Tilaisuudet tarjoavat myös verkostoitumiskanavan.

Coaching

Keräämme pk-yrityksiltä tietoa niiden kehittämistarpeista liittyen kansainvälistymiseen ja digitaalisuuteen. Etsimme opiskelijoita ja kansainvälistä osaamista omaavia henkilöitä tukemaan yrityksiä käytännön kehittämisprojekteissa. Tarjoamme viikoittaista sparrausapua, jolla tuemme muodostettuja tiimejä ja osaamisen kasvua.

Kehittäminen

Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille yrityskohtaisten projektien ja kokeilujen avulla. Kasvatamme digitaalista osaamista pk-yrityksissä ja opiskelijoiden/ kv-osaajien parissa..

Haluatko…

Laajentua kansainvälisille markkinoille digitaalisin työkaluin?'

Haluatko auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymään?

Mikä hanke?

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hanke keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen digitaalisten työkalujen ja –kanavien avulla, kun pk-yritys suunnittelee laajentumista kansainvälisille markkinoille. Toteutamme kahden vuoden aikana useita seminaareja em aiheista. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita sekä Uudenmaan alueen pk-yritykset että henkilöt, jotka haluavat kasvattaa tai syventää omaa digitaalista osaamistaan. Käymme läpi tunnetuimpia digitaalisen myynnin ja markkinoinnin välineitä sekä digitaalista liiketoimintaa. Samalla tarjoamme pk-yrityksille ja opiskelijoille/kv-osaajille mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Toteutamme käytännön projekteja ja kokeiluja, jotka pohjautuvat pk-yritysten tarpeisiin. Etsimme opiskelijoita ja kansainvälistä kokemusta omaavia henkilöitä, jotka toteuttavat nämä maksuttomat projektit pk-yrityksille Laurean digiasiantuntijoiden ohjauksessa. Ohjaus pohjautuu Laureassa vuodesta 2009 lähtien käytössä olevaan Learning by Developing (LbD) –menetelmään.

Hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto sekä Euroopan Unionin aluekehitysrahasto (EAKR) ja se kestää helmikuun 2020 loppuun. Hankkeesta vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu ja pääkumppaneina ovat Uudenmaan yrittäjät, YritysEspoo ja YritysVantaa.

Hanke kaaviona

Hankkeen ydintiimi

Projektin tavoitteet

Seminaareja
20
Kehittämisprojekteja
70
Pk-yrityksiä mukana
200
Osaajia koulutettu
500

Uutiset

Mai Niemi Design House

https://www.mainiemi.com/ Projekti: Mai Niemi Design House:n nettisivujen päivitys, verkkokaupan muokkaaminen […]

Paronin Konsultointi Oy

https://paronin.fi Project: Web Design webpages for Paronin Konsultointi Oy Description: […]

Bisnestaikurit

https://bisnestaikurit.fi Project: Helping Bisnestaikurit to expand their business to Europe […]