Toimintamme

Koulutustilaisuudet

Järjestämme digimyyntiin ja -markkinointiin sekä verkkokauppaan liittyviä seminaareja ja työpajoja. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki kansainvälistymisestä kiinnostuneet ja sitä suunnittelevat Uudenmaan alueen pk-yritykset, jotka haluavat lisätä osaamistaan digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä markkinoinnissa. Tervetulleita ovat lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on kokemusta tai osaamista em. alueista. Tilaisuudet tarjoavat lisäksi hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen.

Coaching

Keräämme pk-yrityksiltä tietoa niiden kansainvälistymiseen ja digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista. Etsimme opiskelijoita ja kansainvälistä osaamista omaavia henkilöitä/ talentteja tukemaan yrityksiä käytännön kehittämisprojekteissa. Tarjoamme yrityksille viikoittaista sparrausapua, jolla tuemme kansainvälistymisprosessia ja digitaalisten työkalujen tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kehittäminen

Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille yrityskohtaisten projektien ja kokeilujen avulla. Toteutamme projektit opiskelijoiden ja kansainvälistä osaamista omaavien talenttien avulla, yhden projektin per yritys. Kasvatamme digitaalista osaamista pk-yrityksissä ja opiskelijoiden / kv-osaajien parissa.

Haluatko…

Laajentua kansainvälisille markkinoille digitaalisin työkaluin?'

Haluatko auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymään?

Mikä hanke?

Mitä teemme ja kenelle?

  • Tuemme Uudenmaan alueen pk-yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille.
  • Kehitämme digitaalisten markkinointi- ja myyntityökalujen käyttöä.
  • Tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia kansainvälisille talenteille ja pk-yrityksille.

Miten teemme?

  • Järjestämme koulutustilaisuuksia, valmennuksia ja työpajoja.
  • Toteutamme käytännön projekteja ja kokeiluja pk-yritysten tarpeista lähtien.
  • Keskitymme käytetyimpiin digitaalisiin työkaluihin ja verkkokauppaan.

Kuka tekee?

  • Etsimme pk-yrityksille opiskelijatiimin tai kansainvälisiä talenteja, jotka omaavat osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta ja/tai digitaalisista markkinointi- ja myyntityökaluista.
  • Hankkeen digiasiantuntijat ohjaavat ja tukevat tiimien työskentelyä.

Mitä maksaa?

  • Tukitoimemme ovat yrityksille maksuttomia.
  • Opiskelijoille ja kansainvälisille talenteille tarjoamme osaamisen kehittämismahdollisuuksia ja verkostoitumista. Rahallisista korvausta osallistumisesta emme pysty tarjoamaan.

 

Hanke kaaviona

Hankkeen ydintiimi

Projektin tulokset toistaiseksi

Seminaareja (20)
22
Kehittämisprojekteja (70)
34
Pk-yrityksiä mukana (200)
200
Osaajia koulutettu (500)
210

Uutiset

Neljä asiaa, jotka pk-yritys tarvitsee kansainvälisessä markkinoinnissa

Verkkosivut Jokaisella yrityksellä on syytä olla verkkosivut, ne ovat käyntikortin […]

Viestintäosaamista tarvitsevat niin yrittäjä kuin asiantuntija

Oletko koskaan kuullut yrityksestä, joka saisi tuotteensa kaupaksi ilman minkäänlaista […]

E2EB_ebook_for_digital_marketing_planning_EN

Free digital marketing planning tool for SMEs and digital talent

Hi! I’m Asko. I want to help companies with their […]