other

Yrittäjät! Digitaalinen markkinointi pk-yrityksissä -kysely (vastaukset 30.11. mennessä)

Tule mukaan vastaamaan suomalaisille pk-yrityksille tarkoitettuun digitaalisen markkinoinnin kartoituskyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie vain 5-10 min ja osallistuminen tapahtuu nimettömänä.

Osana Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin/ Expand2eBusiness -hanketta olemme rakentaneet pk-yrityksille suunnatun kyselyn ymmärtääksemme paremmin pk-yrityksien nykytilannetta digitaalisen markkinoinnin/ sosiaalisen median suhteen. Hyödynnämme tietoa myös ensi vuoden toiminnan suunnittelussa ja olemme lisäksi toteuttamassa erityisesti pk-yrityksille suunnattua digitaalisen markkinoinnin opasta/ työkalua.

Kysely auttaa myös pk-yrityksiä ymmärtämään, millaisia erilaisia toimintoja digitaalinen markkinointi sisältää. Julkaisemme kyselyn tulokset viimeistään 7.1.2019 hankkeemme nettisivuilla. Kyselyn työstäjinä ovat olleet hanketoimijoiden lisäksi kansainväliset digitalentit.

Vastaathan kyselyyn mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään perjantaihin 30.11.2018 mennessä.

Please follow and like us: