Blogi

Digitaalinen markkinointi suomalaisissa pk-yrityksissä

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hankkeessa toteutettiin vuoden vaihteessa kysely, joka liittyi pk-yritysten digitaalisiin markkinointikanaviin ja niiden käyttöön. Kyselyyn vastasi 25 yritystä, joten laajoja yleistyksiä ei näiden tutkimustulosten perusteella voi tehdä, mutta tulokset ovat yhteneviä niiden havaintojen kanssa, joita olemme tehneet hankkeessa toteutettujen ja meneillään olevien yritysprojektien (yhteensä 35 kpl) kohdalla. Lisäksi tuloksia voi hyödyntää jokainen pk-yritys, joka suunnittelee omia digitaalisen markkinoinnin aktiviteetteja.

Muutamia huomioita pk-yritysten digi-markkinoinnista

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että pk-yrityksien markkinointibudjetit ovat pieniä tai rahaa markkinointiin ei ole ollenkaan. Aikaa markkinointiin käytetään suurimmassa osassa yrityksiä muutama tunti viikossa ja suurimmaksi osaksi yrittäjä hoitaa digi-markkinoinnin tehtävät itse. Suosituimmat digitaalisen median kanavat ovat nettisivut (88 %) ja maksuttomat sosiaalisen median kanavat (88 %). Maksettuja sosiaalisen median aktiviteetteja käyttää hieman vajaa puolet pk-yrityksistä. Suosituimmat sosiaalisen median kanavat ovat Facebook, LinkedIn ja Instagram.

Miksi yritykset käyttävät sosiaalisen median kanavia

Yleisimmät syyt sosiaalisen median käyttämiselle olivat
a) verkkosivujen liikenteen kasvattaminen
b) yrityksen tunnettavuuden lisääminen
c) uusien asiakkaiden ja myynnin lisääminen.

Yritysten top 3 haastetta somen hyödyntämisessä

Kyselyn perusteella kolme suurinta pk-yritysten haastetta somen hyödyntämisessä ovat:
1) Sisällön tuottaminen vaatii aikaa ja rahaa
2) Työkalujen tuntemus/ osaaminen puuttuu
3) Markkinointi vaatii liikaa aikaa

Lisää osaamista ja tukea tarvitaan

Kyselyn perusteella voidaan ajatella, että pk-yrittäjät tarvitsevat lisää osaamista digi-markkinointiin ja tukea siihen, miten sitä tulee toteuttaa. Lisäksi jokaisen yrittäjän olisi hyvä miettiä, miten asiakkaat löytävät heidät ja miten he voivat paremmin tuoda esille tuotteitaan/palvelujaan. Hyvin tehty markkinointi vaatii myös sisällön, joka kiinnostaa asiakkaita ja jota on mietitty asiakkaan tarpeisiin pohjautuen. Tarpeita voidaan hyvä kartoittaa erilaisilla palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen prosesseilla, jotka myös tuottavat loistavaa sisältöä yrityksen markkinointiin.

Jos yritykseksesi tarvitsee tukea/ osaamista digitaaliseen markkinointiin, niin käy tutustumassa Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hankkeen tarjontaan. Hankkeessa järjestetään kaikille avoimia koulutustilaisuuksia sekä yrityskohtaisia projekteja, joista lisätietoja löytyy kohdasta Tapahtumat.

Kyselyn tuloksista tehty yhteenveto (infograafi) löytyy täältä. Infograafi (pdf)

Kirjoittaja: Krista Keränen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Kyselyn ja infograafin toteuttajat: Tatiana Kuumola & Alexandra Grigoryevskaya

Please follow and like us: