Blogi

Mikä auttaisi ja rohkaisisi yritystäsi rekrytoimaan kansainvälisen osaajan? Rahallinen tuki?

Onko yrityksesi harkinnut kansainvälisen osaajan palkkaamista vauhdittamaan kasvupyrkimyksiä uusille markkinoille. Suomen markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet ovat rajalliset ja liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen vaatii usein ulkomaisille markkinoille menemistä. Lisäksi ulkomaiset kilpailijat toimivat aktiivisesti Suomen markkinoilla, joten kilpailuasetelma kiristyy jatkuvasti. Vieraan markkinan toiminnan oppiminen vie aikaa ja sen tuntevan osaajan palkkaaminen vauhdittaa laajentumisprosessia. Lisäksi paikallisen liiketoimintakulttuurin ja kielen tunteva osaaja tuo yrityksen toimintaan lisää uskottavuutta. Eri kulttuurien kohtaaminen yrityksen toiminnassa lisää myös yrityksen innovaatiokykyä.

Business Finland tarjoaa pk-yrityksille tukea kansainvälisen osaajan palkkaamiseen, mikäli henkilö palkataan yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Tuki on nimeltään Talent Explorer ja se aukeaa hakuun huhtikuun 2019 lopulla. Tuki on osa valtakunnallista Talent Boost -ohjelmaa, jossa houkutellaan Suomeen kansainvälisiä osaajia erityisesti niille toimialoille, joilla on tällä hetkellä osaajapula. Lisäksi ohjelma auttaa Suomessa jo asuvien tai opiskelevien ulkomaalaisten integroitumista suomalaiseen elinkeinoelämään.

Tukea saa palkattavan henkilön palkkakustannusten kattamiseen. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on enintään 20 000 euroa, ja se kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista (palkkakustannukset sivukuluineen ja mahdolliset matkakulut) ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Hankkeiden koko on siis enintään 40 000 euroa. Tehtävät, joihin henkilö palkataan, voivat olla esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelman ja -strategian laatiminen, markkina-analyysi tai jakelukumppaneiden kartoitus.

Rahoitus on avustus, joten yrityksen ei tarvitse maksaa sitä takaisin. Yritys saa tuen jälkikäteen loppuraportin perusteella, joten omarahoitusta tarvitaan.

Katso lisätietoja https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer/

Talent Boost -ohjelma auttaa yrityksiä löytämään heille sopivia kansainvälisiä työntekijöitä tarjoamalla erilaisia verkostoja yritysten hyödynnettäväksi. Ohjelmassa toteutetaan mm. rekrytointikampanjoita tietyillä kohdealueilla. Tutustu ohjelmaan ja katso, voisitko yrityksesi hyödyntää sitä https://tem.fi/talent-boost

Monenlaista tukea on tarjolla, yrityksen ei kannata jäädä ratkomaan asioita liikaa yksin!

Kirjoittaja: Merja Iiskola, Laurea-ammattikorkeakoulu

Please follow and like us: