Case

Talla

https://www.talla.fi

Projektin aihe: Miten asiakkaat löytävät yrityksen?

Projektin kuvaus: Tavoitteena oli parantaa Tallan verkkosivuston löydettävyyttä ja käytettävyyttä, sekä tehdä toimenpide-ehdotukset muutoksista. Samalla käytiin läpi parannusehdotukset SoMe-kanaviin sekä verkkokauppaan. Kohderyhmänä Pohjoismaat ja Länsi-Eurooppa.

Tiimi: Terhi Kärpänen, Henry Pasanen & Tiina Turku

Projektin ohjaaja: Terhi Kärpänen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Please follow and like us: