Case

Talla

https://www.talla.fi

Projektin aihe:

Miten kuluttajat löytävät Tallan verkkokaupan?

Projektin kuvaus:

Tallan tarina alkaa jo vuodesta 1986, jolloin puukenkiä ryhdyttiin valmistamaan Myrskylässä, kivenheiton päässä Helsingistä. Tehtaalla valmistuu noin sata uutta kenkäparia lähimetsistä kaadetuista koivuista. Talla lähti hakemaan verkkokaupan näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Samalla haluttiin ymmärtää verkkokaupan käytettävyys. Japanilaiset olivatkin jo Tallan erinomaiset puukengät löytäneet Tallan kotisivun tarinan pohjalta, mutta tarjontaa haluttiin laajentaa myös laajemmalle kohderyhmälle.

Yritysprojektin tavoitteena oli saada näkyvyyttä verkkokauppaan ja verkkosivustoille, kohdealueena Pohjoismaat ja Länsi-Eurooppa. Samalla parannettiin Tallan verkkosivuston löydettävyyttä ja käytettävyyttä, sekä tehtiin toimenpide-ehdotukset havaituista muutoksista. Tallan verkkokauppaan tehtiin käytettävyystestausta ja asiantuntija-arviointi. Yritysprojektin edetessä tehtiin myös muita havaintoja esim. verkkosivuston visuaalisuuteen ja SoMe-näkyvyyteen liittyen.

Bonuksena työstettiin myös läpileikkaus sitouttavaan ja tavoittavaan sisältöön. Sitouttava sisältö on onnistunutta, kun se kutkuttelee vastaanottajan omia tietorakenteita antamalla oivalluksia työhön tai opastamalla alalla olennaisten uusien ilmiöiden ymmärtämiseen.  

Tallan kanssa käytiin läpi toimenpide-ja parannusehdotukset Myrskylän verstaalla. Käytettävyystestauksessa nousi asioita, mitä ei oltu huomioitu verkkokauppaa suunnitellessa. Lisäksi löydettävyyteen ja SoMe-näkyvyyteen annettiin konkreettiset parannusehdotukset, mitkä on helppo viedä toteutukseen. Yritysprojektin palaute oli positiivista, koska toimeksiantajaa lainatakseni ”saatiin enemmän kuin tilattiin”.

Tiimi: Terhi Kärpänen, Henry Pasanen & Tiina Turku

Projektin ohjaaja: Terhi Kärpänen, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Please follow and like us: