Blogi

Talla lähti rohkeasti mukaan hankkeeseen kehittämään verkkosivuja

Hannu Salminen ja Erja Räty ostivat Tallan vuonna 1986, jolloin puukenkiä ryhdyttiin valmistamaan Myrskylässä, kivenheiton päässä Helsingistä. Myrskylässä on vajaat 2000 asukasta ja reilut 100 yritystä. Kunnassa harjoitetaan aktiivista toimintaa yritysten hyväksi uuden kunnanjohtajan johdolla.

Myrskylän tehtaalla valmistuu viikossa noin sata uutta kenkäparia lähimetsistä kaadetuista koivuista. Puun tarinaa tukista kengäksi on tultu ihmettelemään aina Japanista asti. Tallasta on vuosikymmenten aikana kehittynyt lukuisten nimekkäiden suunnittelijoiden sekä designyritysten, muun muassa Marimekon, Nanson sekä Muumin, pidetty yhteistyökumppani.

Kehityshaasteesta toteutukseen

Talla lähti mukaan Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin- hankkeeseen, koska tarvitsi apua verkkokaupan näkyvyyteen ja löydettävyyteen liittyvissä asioissa. Samalla haluttiin oppia ymmärtämään verkkokaupan käytettävyyttä. Hannu otti rohkeasti yhteyttä hankkeen kotisivujen kautta ja kertoi haluavansa mukaan hankkeen toimintaan. Sen jälkeen hankkeesta soiteltiin ja sovittiin tapaaminen Myrskylän tehtaalla alkuvuodesta 2019. Yritystä auttamaan saatiin tradenomi-opiskelija, joka tarttui heti Hannun heittämään kehittämishaasteeseen. Seuraava kohtaaminen olikin sitten keväällä 2019, jolloin yritysprojektin tulokset käytiin läpi Hannun ja Erjan kanssa.

Yritysprojektin tavoitteena oli saada näkyvyyttä Tallan verkkokauppaan ja verkkosivustoille, joiden kohdealueena ovat Pohjoismaat ja Länsi-Eurooppa. Samalla parannettiin Tallan verkkosivuston löydettävyyttä ja käytettävyyttä sekä tehtiin toimenpide-ehdotukset tarvittavista muutoksista. Näiden lisäksi Tallan verkkokauppaan tehtiin käytettävyystestausta ja asiantuntija-arviointi. Yritysprojektin edetessä tehtiin myös havaintoja esimerkiksi verkkosivuston visuaalisuudesta, hakukoneoptimoinnista sekä some-näkyvyydestä. Bonuksena työstettiin myös läpileikkaus sitouttavaan ja tavoittavaan sisältöön.

Mitä jäi käteen?

Edellisestä tapaamisesta on vierähtänyt muutama kuukausi ja eletään marraskuuta, postilakon aikaa. On aika ottaa selville, miten Tallan liiketoiminta on pyörinyt projektin jälkeen, onko muutosehdotuksia otettu käytäntöön ja oltiinko projektiin tyytyväisiä?

Hannun ja Erjan mukaan yritysprojekti oli erittäin onnistunut ja yhteistyö opiskelijan ja ohjaajan kanssa toimi helposti. ”Yhtään ylimääräistä aikaa ei tarvinnut tähän pistää. Projektin jälkeen juteltiin myös mahdollisesta opinnäytetyö-aiheesta”, Hannu mainitsee.

Hannun ja Erjan mukaan yritysprojektin tuloksissa nousi esille asioita, joita ei oltu huomioitu verkkokauppaa tai verkkosivustoa suunniteltaessa. Lisäksi sivuston löydettävyyteen ja some-näkyvyyteen saatiin konkreettiset parannusehdotukset, jotka oli helppo toteuttaa. ”Ollaan juteltu näistä toimenpide-ehdotuksista yhdessä ProAgrian yhteyshenkilön kanssa, ja pikkuhiljaa lähdetty toteuttamaan muutoksia sivustolle”, toteaa Erja.  

Erjan ja Hannun mukaan yritysprojektin toimenpide-ehdotusten pohjalta on Tallan verkkokauppaan ja nettisivuille tehty useita muutoksia mm. verkkosivujen hakusanat on vaihdettu, mikä johdosta Tallan sivut nousevat nyt paremmin esille hakutuloksissa ja tavoittavat paremmin myös kansainväliset markkinat. Myös sivuston sisältöä ja otsikoita on muutettu niin, että sivusto optimoituu paremmin hakuja tehdessä. Yksi mietinnässä oleva asia on myös saksan kielen lisääminen valikkoon, jolloin saataisiin näkyvyyttä myös läntisessä Euroopassa. Google Analyticsistä on myös etsitty tietoa mahdollisista hakusanoista, joilla asiakkaat löytävät verkkosivulle.

Hannu ja Erja kokivat, että he saivat yritysprojektin aikana paljon tietämystä ja oppia uusista asioista. He toivovatkin, että muut yritykset lähtisivät rohkeasti mukaan hankkeen toimintaan ja hyödyntäisivät tekijöiden osaamista. ”Rohkeasti mukaan vaan. Tämä ei vaadi yrittäjiltä mitään lisätietoutta vaan tämä opettaa samalla myös meitä”, toteavat Hannu ja Erja yhdestä suusta.

Haluatko mukaan toimintaan?

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hanke auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille yrityskohtaisten projektien ja kokeilujen avulla. Projektit toteutetaan opiskelijoiden ja kansainvälistä osaamista omaavien osaajien avulla.

Päästäksesi yritysprojektilistoillemme, yritykselläsi tulee olla kansainvälistä liiketoimintaa tai suunnitelmia laajentaa kansainväliseen liiketoimintaan. Yritystoiminta tulee olla rekisteröity Uudellemaalle.

Ilmoittaudu rohkeasti mukaan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeII-aPrmP9LrRSToxZFSIIlPrOKckkB4diXHdwnEh5X9K18g/viewform

Kirjoittaja: Terhi Kärpänen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Please follow and like us: