Blogi

Vinkkejä verkkokaupan perustamiseen

Monessa pk-yrityksessä harkitaan verkkokaupan perustamista. Joko ainoaksi kauppapaikaksi tai sitten sähköinen kaupankäynti perustetaan olemassa olevan kivijalkamyymälän rinnalle. Verkkokauppaa suunniteltaessa on kuitenkin tärkeä rajata toiminta oikeaan kokoluokkaan. On siten syytä arvioida etukäteen, kuinka paljon verkkokauppaan ehtii panostaa mm. toimitusten, asiakaspalvelun, markkinoinnin osalta ja miten siihen panostettujen resurssien odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa. Ohessa seikkoja, joita hyvä tutkia ennen kuin perustaa verkkokaupan sekä jatkotoimenpiteitä.

Mitä tulee huomioida ennen kuin perustaa verkkokaupan?

Verkkokaupan perustamisen alkuvaiheessa tärkein kysymys liittyy taloudellisiin ja henkilöresursseihin. Menestyvä verkkokaupankäynti kun edellyttää sitoutumista ja jatkuvaa kehittämistä.

Teknologia ja luotettavuus

Verkossa asioiville kuluttajille luottamus nousee tärkeäksi kahdella tavalla. Ensinnäkin kuluttajalle pitää tarjota hyvä käyttökokemus ja hyvää asiakaspalvelua verkkokaupassa asioidessa. Tutkimusten mukaan kaupan hyvä maine ja tunnettuus ovat suomalaisille kuluttajille erityisen tärkeitä. Toiseksi kuluttajalla pitää olla täysi luottamusta verkkokauppaan turvallisena kauppapaikkana. Olennainen osa onnistunutta ja luotettavaa verkkokauppaa on kuluttajalle tehty selkeä ja kattava informointi. Osto- ja asiointiprosessin selkeys on kaikkien osapuolten etu.

Kuluttajavirasto ja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ovat koonneet yhteistyössä muistilistan verkkokauppaa harjoittaville yrityksille niistä asioista, jotka yrityksien tulisi ottaa huomioon kuluttajakauppaa harjoitettaessa. Muistilistan voi ladata osoitteesta.

Investointi- ja käyttökulut

Verkkokaupan investointitarve on myös syytä kartoittaa etukäteen, jotta vältetään yllätyksellisilta kustannuksilta. Verkkokaupan aloittamisessa kustannuksia tulee ainakin 1) verkkotunnuksen rekisteröinnistä, 2) maksutapa- ja toimitussopimuksista, 3) verkkokauppasivuston perustamisesta, 4) ylläpitokustannuksista sekä 5) mahdollisista integraatioista ja 6) ulkoisten palveluiden kustannuksista (esimerkiksi hintaseurantapalveluista). Starttisumma voi helposti nousta tuhansiin eurojen jo alkuvaiheessa.

Tietoturva

On syytä nostaa tietoturva vahvasti mukaan verkkokaupan toimintaan, koska se on keskeinen osa onnistunutta verkkoliiketoimintaa. Harvalla yrittäjällä on kuitenkaan mahdollisuuksia arvioida itsenäisesti verkkokaupan teknistä tietoturvatasoa. Näin ollen verkkokauppatoimittajalta tulee selvittää, miten tietoturva on otettu huomioon verkkokaupassa ja sen kehityksessä. Verkkokauppaohjelmiston ei pitäisi esimerkiksi tallentaa maksutapahtumien tietoja kuten luottokorttinumeroita.

Verkkokauppa-alusta tulee valita siten, että se on tietoturvallinen. Lisäturvaa mm. verkkomaksamiseen tuo Verified by Visa- tai Master Card Secure Code -tunnuksilla merkitty turvaratkaisu maksamisen varmentamiseen.

Verkkokaupan verkkoliikenne ja maksutapahtumat tulisi olla alusta loppuun asti hyvin suojattuja. Sivustolle on syytä hankkia TSL/SSL -suojaus. Kun sivustolla on käytössä tämä suojattu yhteys, tiedot siirtyvät salattuna eikä kukaan ulkopuolinen pääse niihin käsiksi. Salaus on päällä, kun selaimen osoiteriville ilmestyy lukon kuva. Verkkosivun osoiterivin alussa ei ole http vaan https.

Tärkeitä kysymyksiä alustaa ja verkkokauppatoimittajaa valittaessa ovat seuraavat: tallentaako palvelu salasanat tietoturvallisesti ja riittävän vahvassa muodossa, miten maksutapahtumien tiedot käsitellään, miten verkkokaupan tietoturvapäivitysten hallinta on järjestetty, miten varmuuskopiointi on järjestetty?

Tekninen osaaminen

Verkkokaupan perustajalla ei välttämättä ole osaamista moderniin verkkokauppaan liittyvistä teknologioista. Käytössä olevat resurssit luonnollisesti määrittelevät, miten pitkälle asiat kannattaa opetella ja tehdä itse.

Periaatteessa yritys voi itse ostaa palvelimen, asentaa siihen verkkokauppaohjelmiston ja suunnitella siihen oman ulkoasun, mutta käytännössä nämä toiminnot usein ulkoistetaan. Verkkokaupan toiminnot, kuten itse kauppasivusto, sen ulkoasu, tekninen ylläpito ja sisällöntuotanto, voidaan tilata yhtenä pakettina samalta toimittajalta tai osakokonaisuuksia eri toimijoilta.

On siis syytä tarkkaan arvioida mihin oma osaaminen riittää verkkokauppaa perustettaessa. Ostopalveluna voi hyvin välttää turhat virheet kuten väärän alustan valinnan tai tietoturvaan liittyvät puutteet.

Miten saada asiakkaita verkkokauppaan? 

Verkkokaupan tavoitettavuus ja näkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä. Jos asiakas ei löydä verkkokauppaa, ei hän voi sieltä myöskään mitään ostaa. Etenkin hakukone- ja digimarkkinointi ovat keskeinen toiminta verkkokaupassa. Markkinoinnissa ja mainonnassa tulee hyödyntää seuraavia:

Hakukoneoptimointi

Viimeisen vuosikymmenen aikana hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on noussut yhdeksi keskeiseksi markkinointikeinoksi. Verkkokäyttäjät voivat hakea hakukoneen kautta tietoa jostakin tuotteesta, ja hakukone esittää heille luettelon verkkosivuista, jotka todennäköisesti liittyvät käyttäjän tekemään hakuun. Jotta hakukone voi toimia näin, sen täytyy jatkuvasti selata kaikkia olemassa olevia ja toisiinsa linkittyviä verkkosivustoja ja rakentaa niistä valtavaa tietokantaa. Tämän jalkatyön tekee niin sanottu hakukonebotti, joka on verkosta löytyvää tietoa jatkuvasti etsivä ja sitä tietokantaansa indeksoiva ohjelmisto. Hakukonebotti rakentaa siis luettelon kaikista löytämistään verkkosivuista ja hakukoneyhtiö (Google, Bing, Yahoo) tarjoaa verkkosivuston, jonka kautta käyttäjät voivat tehdä hakuja tämän luettelon tietoihin.

Hakukoneoptimointi on siis kokoelma tapoja, joilla tietyillä avainsanoilla parannetaan verkkosivuston sijoittumista hakukoneiden hakutuloksissa. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja sitä kautta kävijöitä sivulle – mutta samaan aikaan suodattaa jo etukäteen kävijät sen perusteella, mikä heitä lähtökohtaisesti kiinnostaa. Jos kyseessä on esimerkiksi verkkokauppa, tavoitellut hakusanat voivat olla kaupassa myynnissä olevien tuotteiden ja palveluiden nimiä.

Hakukoneoptimointi on varsin suoraviivaista ja loogista, jos ymmärtää hakukonebotin toimintaperiaatteet. Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että sivustosta tehdään ihmisille mahdollisimman kiinnostava ja helppokäyttöinen sekä hakukoneille mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä. Olennaisia tekijöitä hakukoneen miellyttämisessä ovat muun muassa sisällönhallintajärjestelmän valinta, HTML-lähdekoodin laatu, sivujen otsikot, sivustorakenne, sisäiset linkit sivulta toiselle sekä sivujen sisältöä kuvailevat niin sanotut metatiedot. Myös sivun latausnopeus ja suosio sosiaalisessa mediassa vaikuttavat näkyvyyteen.

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi eli SEM (Search Engine Marketing) kuuluu myös verkkokauppiaan perusmarkkinointiin. Maksettu hakukonemarkkinointi toteutetaan useimmiten Google Adsin kautta. Hakukonemarkkinoinnin tavoitteita ovat mm. kävijämäärien, myynnin kasvattaminen, brändin esilletuonti. Verkkokaupan näkyvyys verkossa vaikuttaa tietysti suoraan myyntiin. Pelkkä laajamittainen näkyvyys ei kuitenkaan vielä takaa tulostehokasta lopputulosta vaan kävijät pitää saada myös ostamaan tuotteita kaupasta.Olennaisin kysymys yrityksille tai brändeille on tietenkin se, mihin hakusanoihin Adsissa kannattaa panostaa.

Kanavat

Verkkokaupan strategian tulisi myös määritellä, missä kanavissa asiakkaita palvellaan. Useimmiten verkkokauppa ymmärretään verkkokauppasivustoksi, mutta alustatalous ja markkinapaikat mahdollistavat omien tuotteiden myynnin myös muissa kanavissa. Verkkokaupan digitaalista jalanjälkeä kannattaa kasvattaa näkymällä erilaisissa kanavissa: kumppanisivustot, affiliate-sivustot kuten Bonusway, tuotevertailusivustot kuten Hintaseuranta.fi, markkinapaikat kuten Amazon, Ebay, Etsy, Google Shopping.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on vaikuttanut tapaan, jolla ihmiset hankkivat ja kuluttavat tietoa. Ihmiset puhuvat tuotteista verkossa ja käyttävät aikaa tuotearvostelujen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Näillä muiden kuluttajien kirjoittamilla tuotearvosteluilla on huomattavan suuri merkitys verkko-ostopäätöksiin. Onkin selvää, että jokaisen modernin verkkokaupan on otettava sosiaalinen media osaksi markkinointistrategiaansa. 

Tuotteiden näkyvyys sosiaalisessa mediassa tuo sivuille uusia asiakkaita ja kasvattaa näin myyntiä. Pelkästään orgaaninen näkyvyys ei enää riitä, vaan etenkin Facebookissa pitää käyttää myös maksettua mainontaa, jotta näkyvyyden saa riittävän kattavaksi. Tehokkainta mainonta on silloin, kun se on kohdennettu juuri potentiaaliselle asiakaskohderyhmälle. 

Verkkokaupan markkinointiin ja mainontaan tulee varata niin aikaa kuin rahaa. Mainontaan tulee varata riittävänkokoinen budjettia. Uutta, juuri lanseerattua verkkokauppaa voi joutua mainostamaan aluksi satojen ellei tuhansien eurojen mainosbudjetilla ennen kuin kauppa tulee tunnetuksi ja myyntiä tapahtuu. Toistaiseksi mainonta verkossa ja sosiaalisessa mediassa on suhteellisen edullista ja etuna on se, että mainonnan tulokset ovat mitattavissa olemassa olevilla analytiikkatyökaluilla mm. Google Analytics.

Verkkokaupan seuranta ja kehittäminen

Kun verkkokauppa on perustettu, pitää toimintaa jatkuvasti seurata ja kehittää tehokkaammaksi. Tässä apuna toimivat erilaiset analytiikkatyökalut kuten Google Analytics, Google Adsin oma analytiikka, ja muut. Analytiikan suurimpia hyötyjä ovat markkinoinnin ja mainostavoitteiden seuranta. Analytiikka edesauttaa kustannustehokkaan verkkostrategian suunnittelussa sekä kävijöiden laadun mittauksessa ja parantumisessa, potentiaalisten asiakkaiden seulomisessa ja tuottavimpien mainoskanavien löytämisessä. Analytiikalla voidaan seurata esimerkiksi uusien tai palaavien kävijöiden konversioastetta, sivujen latauksia, tilauksiin lisättyjä tuotteita, keskimääräisiä tilausmääriä ja ostoskorien hylkäyksiä. Kerätyn analytiikkatiedon perusteella voidaan kehittää myös verkkokaupan sisältöä.

Analytiikan tavoitteita ovat mm. hakusanatutkimuksen ja hakusanamainonnan seuranta, hakukoneoptimoinnin seuranta, kävijäliikenteen laadun mittaus sekä muiden mainoskanavien tehokkuuden seuranta. Analytiikan avulla voidaan myös mitata myynnillisiä tavoitteita kuten ostoja, rekisteröintejä ja yhteydenottopyyntöjä.

Web-analytiikka saattaa paljastaa, että yllättävän harva verkkokaupan kävijöistä tilaa kaupasta tuotteen eli konversioaste on pieni. Asiakkaat saadaan houkuteltua verkkokauppaan hakukoneoptimoinnin avulla, mutta vasta konversio-optimointi muuttaa kävijät ostaviksi asiakkaiksi. Konversiota voidaan parantaa optimoinnilla, jolloin saavutetaan paras mahdollinen tulos. Käytännössä konversio-optimoinnissa pyritään tekemään verkkokaupasta mahdollisimman asiakaslähtöinen ja ymmärtämään potentiaalisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Hakukoneoptimoinnin, hakusanamainonnan ja konversio-optimoinnin avulla verkkokaupan kustannukset pienenevät, laatu paranee ja myynti kasvaa.

****************************************

Jos olet aikeissa perustaa verkkokaupan, tule mukaan koulutustilaisuuteen, jossa käydään läpi eri verkkokauppa-alustoja sekä sitä, miten perustaa verkkokauppa. Saat myös vinkkejä siihen, miten teet verkkokauppamainontaa ja hyödynnät verkkoanalytiikkaa.

Verkkokaupan perustaminen ja mainonta
Aika: Torstai 13.2.2020 klo 08:30 – 12:30
Paikka: Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa

Tilaisuus on maksuton, ennakkoilmoittautuminen päättyy 10.02.2020.
https://www.lyyti.in/Verkkokaupat

Lisätietoa tapahtumasta ja Expand2eBusiness -hankkeesta:
https://www.expand2ebusiness.fi/tapahtumat/13-2-2020-verkkokaupat/

Blogitekstin lähteet:
Verkkokauppaopas 2015 – Anders Innovations Oy www.anders.fi
Kuluttajavirasto, Asiakkuusmarkkinointiliitto

Kirjoittaja: Sophia Sironen, YritysVantaa

Please follow and like us: